Onze expertises op het gebied van groot onderhoud 


De greenkeepers van AHA de Man kan je bij uitstek inzetten voor het groot onderhoud aan de golfbaan. Denk hierbij aan vertidrainen, sandbanding, drainage onderhoud.

Vertidrainen

Vertidrainen, beter bekend als het ‘prikken van de golfbaan’, doen we om de baan te beluchten. Vertidrainen wordt ingezet om de lucht- en waterhuishouding van grasoppervlakten te optimaliseren. Afhankelijk van de grondsoort, bodemgesteldheid, tijd van het jaar en het gewenste effect wordt gekozen om met gewone of holle pennen te prikken en welke maatvoering van pennen gewenst is. . 


Het prikken van de golfbaan wordt vaak één of twee keer per jaar gedaan, om het wortelgestel te verbeteren en/of om de waterdoorlaatbaarheid van de baan te verbeteren. De greenkeepers van AHA de Man voeren werkzaamheden voor ieder type golfbaan uit. Tijdens het onderhoud houden we rekening met de golfer en proberen we hem of haar zo min mogelijk te hinderen op de baan.

Sandbanding

Naast drainage is sandbanding een methode om waterafvoer in de toplaag van de grasmat te verbeteren en/of te versnellen door middel van het aanbrengen van zandsleuven. Deze zandsleuven worden aangebracht door een sandbander die voorzien is van een wigvormig mes, dat met een diepte van 25 cm door de grasmat heen getrokken wordt. 


Boven dit mes zitten twee schuin tegenover elkaar geplaatste schijven die de bodem, met een breedte van 4 cm, openzetten en zodoende ruimte maken voor het aanbrengen van drainerend materiaal in de aangebrachte sleuf. Tenslotte wordt de opgevulde sleuf aangedrukt met een stalen rol, waarop het gehele gewicht van de machine rust.

Drainage onderhoud

Bestaande drainagesystemen (waterafvoersystemen) hebben regelmatig onderhoud nodig om de infiltratie en afvoer van het water te continueren. Door het regelmatig reinigen, middels doorspuiten van drainages worden verstoppingen voorkomen. 

Met behulp van speciale apparatuur lokaliseren de greenkeepers van AHA de Man verstoppingen aan jouw drainagesysteem. Door het systeem regelmatig te reinigen blijft het optimaal functioneren en kunnen verstoppingen worden voorkomen.

Hydroseeding

Hydroseeding is een zaai-spuittechniek. De op de omgeving en het eindbeeld afgestemde zadenmengsels worden met behulp van een spuitmachine met het spuitkanon of met slangen op de golfbaan gespoten. De verbruikte fixatiestof fixeert de zaden aan de bodem. 


Dankzij de hydroseeding techniek spoelt het graszaad niet uit, waait het niet weg, vindt er geen verstuiving plaats en is er een gelijkmatige opkomst van graszaad. Het opgespoten materiaal houdt water vast. Door hydroseeding krijgen de graszaden de tijd om te kiemen en uit te groeien tot onderhoudsarm gras. Hydroseeding is toepasbaar op vlakke terreinen, taluds, langs wegen en watergangen, dijken en bermen.


De greenkeepers van AHA de Man hebben kennis en ervaring in verschillende types specialistisch onderhoud. Samen met jou kijken we naar welk onderhoud jouw baan nodig heeft om de hoogst haalbare kwaliteit te kunnen realiseren.Contact opnemen

Uw bericht is succesvol ontvangen!
Er is iets fout gegaan met het versturen van uw contactverzoek, probeer het later opnieuw en refresh de pagina.